وقت دهی آنلاين

توجه داشته باشید که ممکن است تعدادی از افراد همزمان اقدام به وقت گیری آنلاین برای همان پزشک و همان زمانی را انجام دهند که شما قصد انتخاب آن را دارید. در اینصورت نوبت به اولین کسی می رسد که زودتر فرم خود را ارسال کرده باشد و بقیه باید وقت دیگری را انتخاب کنند.

ابتدا فرم زیر را پر کنید:
    نام:  
    نام خانوادگی:  
    شماره تماس:  
    علت مراجعه:
مکان پذیرش:
به کدام تخصص نیاز دارید؟
 عنوان تخصص
انتخاب گوارش
انتخابENT
انتخابآلرژي و ايمونولوژي باليني
انتخابآنكولوژيست
انتخابارتوپد
انتخابتغذيه
انتخابجراح پستان
انتخابجراح عروق
انتخابجراح عمومي
انتخابجراح كليه و مجاري ادرار
انتخابجراح مغز و اعصاب
انتخابجراحي اطفال
انتخابجراحي پلاستيك و ترميمي
انتخابروانپزشكي
انتخابروانشناس
انتخابزنان و زايمان
انتخابطب خانواده
انتخابمتخصص اطفال
انتخابمتخصص اعصاب و روان
انتخابمتخصص پوست
انتخابمتخصص داخلي
انتخابمتخصص درد
انتخابمتخصص ريه
انتخابمتخصص عفوني
انتخابمتخصص غدد
انتخابمتخصص فك و صورت
انتخابمتخصص قلب و عروق
انتخابمتخصص مغز و اعصاب
انتخابنفرولوژي
دکتر خود را انتخاب کنید:
تاریخ مراجعه را مشخص کنید:
زمان (حدودی) را انتخاب کنید:

کد بالا را وارد کنید